'σθῶ

ἐσθῶ , εἰσθέω
run into
pres subj act 1st sg (attic epic doric)
ἐσθῶ , εἰσθέω
run into
pres ind act 1st sg (attic epic doric)
ἐσθῶ , εἰστίθημι
put into
aor subj act 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • θεάσθω — θεά̱σθω , θεάομαι gaze at pres imperat mp 3rd sg θεά̱σθω , θεάομαι gaze at pres imperat mp 3rd sg (attic) θεά̱σθω , θεάω gaze at pres imperat mp 3rd sg θεά̱σθω , θεάω gaze at pres imperat mp 3rd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυράσθω — ξυρά̱σθω , ξυράω shave pres imperat mp 3rd sg ξυρά̱σθω , ξυράω shave pres imperat mp 3rd sg (attic) ξυρά̱σθω , ξυρέω shave pres imperat mp 3rd sg ξῡράσθω , ξυρέω shave aor imperat mid 3rd sg ξυρά̱σθω , ξυρέω shave pres imperat mp 3rd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παροράσθω — παρορά̱σθω , παροράω look at by the way pres imperat mp 3rd sg παρορά̱σθω , παροράω look at by the way pres imperat mid 3rd sg παρορά̱σθω , παροράω look at by the way pres imperat mp 3rd sg (epic) παρορά̱σθω , παροράω look at by the way pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθεάσθω — τεθεά̱σθω , θεάομαι gaze at perf imperat mp 3rd sg (attic) τεθεά̱σθω , θεάομαι gaze at perf imperat mp 3rd sg (doric aeolic) τεθεά̱σθω , θεάω gaze at perf imperat mp 3rd sg (attic) τεθεά̱σθω , θεάω gaze at perf imperat mp 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποπειράσθω — ἀποπειρά̱σθω , ἀποπειράομαι make trial pres imperat mp 3rd sg ἀποπειρά̱σθω , ἀποπειράομαι make trial pres imperat mp 3rd sg ἀποπειρά̱σθω , ἀποπειράομαι make trial pres imperat mp 3rd sg (attic) ἀποπειρά̱σθω , ἀποπειράομαι make trial pres imperat… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπεροράσθω — ὑπερορά̱σθω , ὑπεροράω look over pres imperat mp 3rd sg ὑπερορά̱σθω , ὑπεροράω look over pres imperat mid 3rd sg ὑπερορά̱σθω , ὑπεροράω look over pres imperat mp 3rd sg (epic) ὑπερορά̱σθω , ὑπεροράω look over pres imperat mp 3rd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑφοράσθω — ὑφορά̱σθω , ὑφοράω look at from below pres imperat mp 3rd sg ὑφορά̱σθω , ὑφοράω look at from below pres imperat mid 3rd sg ὑφορά̱σθω , ὑφοράω look at from below pres imperat mp 3rd sg (epic) ὑφορά̱σθω , ὑφοράω look at from below pres imperat mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Conjugaisons Du Grec Ancien (Désinences) — Cet article fait partie de Conjugaisons du grec ancien, dont la lecture est nécessaire pour la compréhension de ce qui suit. Sommaire 1 Système fondamental 1.1 Remarques 1.1.1 Primaires actives athématiques et théma …   Wikipédia en Français

  • Conjugaisons Du Grec Ancien (Tableaux)/Λύω Moyen — Conjugaison du verbe λύω (« délier ») à la voix moyenne, donc λύομαι. Modèle des verbes thématiques au radical terminé par ι et υ. La voix moyenne ne diffère en grec de la voix passive qu’au futur et à l’aoriste. Cet article dépend de… …   Wikipédia en Français

  • Conjugaisons du grec ancien (désinences) — Article principal : Conjugaisons du grec ancien. Cet article fait partie de Conjugaisons du grec ancien, dont la lecture est nécessaire pour la compréhension de ce qui suit. Sommaire 1 Système fondamental 1.1 Remarques …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.